Gelles, Katarzyna. 2023. “Między potępieniem a (n)ostalgią: O Upolitycznianiu Enerdowskiego Dziedzictwa W Zjednoczonych Niemczech”. Politeja 20 (5(86):35-54. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.03.