Lis, Rafał. 2018. “Od pochwały „demokracji szlacheckiej” Do Krytyki „rządu monarchiczno‑demokratycznego”: Konfederacja Targowicka a Tendencje Rozwojowe Szlacheckiego Republikanizmu”. Politeja 15 (4(55):43-55. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.03.