Winczewski, Damian. 2018. “Myśl Wojskowa Mao Zedonga”. Politeja 15 (4(55):77-102. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.05.