Tomasiewicz, Jarosław. 2019. “Pędy Na zrębie. Na Marginesie książki W. Juliana Koraba‑Karpowicza "Harmonia społeczna, Czyli Zasady szczęśliwego społeczeństwa"”. Politeja 15 (4(55), 309-17. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.15.