Tomasiewicz, Jarosław. 2018. “Pędy Na zrębie. Na Marginesie książki W. Juliana Koraba‑Karpowicza ‘Harmonia społeczna, Czyli Zasady szczęśliwego społeczeństwa’”. Politeja 15 (4(55):309-17. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.15.