Grott, B. . and Grott, O. . (2019) “Problem kondycji Polaków i Polski w myśli Romana Dmowskiego”, Politeja, 16(3(60), pp. 323–347. doi: 10.12797/Politeja.16.2019.60.21.