Węc, J. J. . (2020) “Kryzys zadłużeniowy w strefie euro w latach 2010‑2018: Geneza, dynamika oraz instrumenty jego przezwyciężenia”, Politeja, 17(3(66), pp. 29–52. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.66.02.