Labuda, M. . (2020) “Kryzys ukraiński wyzwaniem dla rozwoju relacji gospodarczych Ukrainy z Unią Europejską”, Politeja, 17(3(66), pp. 67–77. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.66.04.