Chwiej, E. and Węc, J. J. (2018) “Wspomnienie o Profesor Ewie Bojenko-Izdebskiej”, Politeja, 15(2(53), pp. 19–22. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.53.02.