Kwiecień, R. (2018) “Obserwatora i uczestnika spojrzenia na wojnę albo o obojętności i zaangażowaniu: Rozważania w świetle filozofii Kanta”, Politeja, 15(2(53), pp. 169–182. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.53.10.