Łojek, S. (2017) “Metanarracja dla Europy? Według Hanny Arendt”, Politeja, 14(4(49), pp. 173–188. doi: 10.12797/Politeja.14.2017.49.11.