Radwan, A. and Schäfer, H.-B. (2017) “Advocatus populi i advocatus diaboli – o prawie, argumentach i strategiach stron negocjujących Brexit”, Politeja, 14(4(49), pp. 231–271. doi: 10.12797/Politeja.14.2017.49.14.