Węc, J. J. (2021) “Niemcy wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2016”, Politeja, 14(4(49), pp. 273–309. doi: 10.12797/Politeja.14.2017.49.15.