Nadskakuła-Kaczmarczyk, O. (2017) “Sources of the legitimacy of Vladimir Putin’s power in today’s Russia”, Politeja, 14(4(49), pp. 335–349. doi: 10.12797/Politeja.14.2017.49.17.