Węc, J. J. (2021) “Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012‑2016”, Politeja, 13(45), pp. 171–205. doi: 10.12797/Politeja.13.2016.45.09.