Lesińska, M. (2021) “Polityczna rola diaspory na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru postsowieckiego”, Politeja, 13(2 (41), pp. 77–98. doi: 10.12797/Politeja.13.2016.41.05.