Stolarz, A. (2021) “Gdzie opada żelazna kurtyna? Granice i mit Europy Środkowej we współczesnej eseistyce i historiografii europejskiej”, Politeja, 13(2 (41), pp. 139–160. doi: 10.12797/Politeja.13.2016.41.08.