Węc, J. J. (2021) “Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012-2015”, Politeja, 13(2 (41), pp. 211–236. doi: 10.12797/Politeja.13.2016.41.12.