Pluta, N. (2015) “Marzena Chrobak, Między światami. Tłumacz ustny oraz komunikacja międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty Ameryki: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 290 s. [Entre mundos. El intérprete y la comunicación intercultural en la literatura del descubrimiento y la conquista de América]”, Politeja, 12(6 (38), pp. 257–262. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.38.18.