Antoszewski, A. (2015) “Normatywne i empiryczne teorie demokracji”, Politeja, 12(4 (36), pp. 119–131. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.36.07.