Karwat, M. (2015) “Metodologiczne dylematy i pułapki pojęcia polityczności”, Politeja, 12(4 (36), pp. 133–153. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.36.08.