Sasińska-Klas, T. (2015) “Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zakresie nauk społecznych”, Politeja, 12(4 (36), pp. 165–179. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.36.10.