Kaźmierczak, M. (2015) “Hipertekst jako medium postpamięci: Uwagi na przykładzie wpisów dotyczących Holokaustu na stronach serwisu twitter.com”, Politeja, 12(3 (35), pp. 71–89. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.35.06.