Rytel, G. (2015) “Czas zawarty w przestrzeni: Architektura współczesnych założeń upamiętających”, Politeja, 12(3 (35), pp. 133–141. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.35.10.