Okupnik, M. (2015) “‘Czy to jest zamiast, w zastępstwie zagłady?’: O postpamięci w sytuacji śmiertlenej choroby”, Politeja, 12(3 (35), pp. 157–169. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.35.12.