Thiel-Jańczuk, K. (2015) “Między nieobecnością a obrazem: Taktyki pamięci we współczesnej francuskiej literaturze po-holokaustowej”, Politeja, 12(3 (35), pp. 201–212. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.35.15.