Dąbrowska, A. (2015) “William Szekspir w postpamięciowym dyskursie o zagładzie”, Politeja, 12(3 (35), pp. 213–225. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.35.16.