Sołdra-Gwiżdż, T. (2015) “Pamięć przeszłości jako bagaż czy grupowa duma? Postawa młodego pokolenia przesiedleńców z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej wobec rodzinnej pamięći przeszłości”, Politeja, 12(3 (35), pp. 281–294. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.35.21.