Węc, J. J. (2021) “Proces implementacji traktatu lizbońskiego w latach 2009-2014”, Politeja, 12(3 (35), pp. 333–379. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.35.24.