Sobolewska-Myślik, K. (2015) “Małgorzata Myśliwiec, Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 463”, Politeja, 12(3 (35), pp. 465–471. doi: 10.12797/Politeja.12.2015.35.29.