Bujwid-Kurek, E. (2018) “Państwa o proweniencji jugosłowiańskiej w procesie rozszerzania Unii Europejskiej – refleksja politologiczna”, Politeja, 15(3(54), pp. 5–15. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.01.