Fiszer, J. M. (2018) “Czy Brexit przyspieszy rewizję traktatu lizbońskiego i uratuje Unię Europejską?”, Politeja, 15(3(54), pp. 17–43. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.02.