Molo, B. (2018) “Regulacje na rzecz bezpieczeństwa dostaw i w sytuacjach kryzysowych przed i po wejściu w życie traktatu z Lizbony na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny”, Politeja, 15(3(54), pp. 65–78. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.04.