Kosowska‑Gąstoł, B. (2018) “Wpływ traktatu lizbońskiego na europejskie partie polityczne”, Politeja, 15(3(54), pp. 93–105. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.06.