Sieklucki, D. (2018) “Zasady kształtowania reprezentacji politycznej w Parlamencie Europejskim w świetle regulacji traktatu z Lizbony”, Politeja, 15(3(54), pp. 121–133. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.08.