Curyło, B. (2018) “„Dyplomatyczna Republika Europy”? Rozważania na temat wpływu wybranych rozwiązań lizbońskich na dyplomację UE w multilateralnym środowisku międzynarodowym”, Politeja, 15(3(54), pp. 147–161. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.10.