Galent, M. (2018) “Kryzys systemowy strefy euro w cieniu traktatu z Maastricht i traktatu z Lizbony”, Politeja, 15(3(54), pp. 191–213. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.13.