Kamarad, E. (2018) “Wpływ traktatu lizbońskiego na unijne prawo prywatne międzynarodowe”, Politeja, 15(3(54), pp. 216–227. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.14.