Dulak, M. (2018) “Funkcjonowanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w latach 2010-2016 i perspektywy jego reformyearly warning system”, Politeja, 15(3(54), pp. 175–190. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.12.