Mach, E. (2018) “Edukacyjne implikacje traktatu lizbońskiego”, Politeja, 15(3(54), pp. 243–255. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.16.