Parol, A. (2018) “Wpływ traktatu z Lizbony na zintegrowane zarządzanie granicami Unii Europejskiej”, Politeja, 15(3(54), pp. 272–286. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.18.