Paterek, A. (2018) “Traktat lizboński i jego implikacje dla francusko-niemieckiej współpracy w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej”, Politeja, 15(3(54), pp. 287–300. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.19.