Śliwa, R. (2018) “Proces regulacji unijnych w świetle traktatu z Lizbony a istota koncepcji narzędzia Oceny Wpływu”, Politeja, 15(3(54), pp. 301–311. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.20.