Krzyżanowska-Skowronek, I. (2020) “Stabilność systemu międzynarodowego – wybrane ujęcia i problemy”, Politeja, 17(6(69), pp. 71-99. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.69.04.