Krzyżanowska-Skowronek, I. . (2020) “Stabilność systemu międzynarodowego – wybrane ujęcia i problemy”, Politeja, 17(6(69), pp. 71–99. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.69.04.