Kastory, A. M. (2021) “Znaczenie Dunaju w europejskiej sieci dróg wodnych”, Politeja, 17(6(69), pp. 101–112. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.69.05.