Koszel, B. (2020) “Unia Europejska a zapomniany konflikt o Naddniestrze”, Politeja, 17(6(69), pp. 161-181. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.69.08.