Koszel, B. . (2020) “Unia Europejska i zapomniany konflikt o Naddniestrze”, Politeja, 17(6(69), pp. 161–181. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.69.08.