Popławski, B. . (2020) “Politoligwistyka dyplomatyczna: Analiza percepcji Afryki Subsaharyjskiej w exposé ministrów spraw zagranicznych II i III RP”, Politeja, 17(6(69), pp. 197–226. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.69.10.