Gacek, Łukasz . and Trojnar, E. (2020) “Fenomen studiów nad Chinami w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Politeja, 17(6(69), pp. 227–244. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.69.11.